Pri načítaní Youtube sa zobrazí hláška \“problém s pripojením siete\“

poradńa

Pri načítaní Youtube sa zobrazí hláška \“problém s pripojením siete\“

WU+ solo 2
Po spustení modulu YouTube všetko nabehne, zobrazia sa odkazy na videá ale pri načítaní sa zobrazí hláška \“problém s pripojením siete\“. Nejde načítať žiadne video, pripojenie siete-káble som kontroloval.
Dobrý deň.
Budete mať najskôr nejaký konflikt v sieti.
Skúste reštartovať router a povoliť v nastaveniach siete vo VU+ DHCP zap.