Po restartu po změně skinu se již jen zobrazí zelená obrazovka

poradńa

Po restartu po změně skinu se již jen zobrazí zelená obrazovka

VU+Solo 4k
Po restartu po změně skinu se již jen zobrazí zelená obrazovka s nápisem:We are sorry. Your STB encountered a software problem… a příestroj se dokola jen restartuje. Na USB nereaguje. Prosím o radu jak se dostat třeba ke kroku tovární nastavení… Díky
Dobrý deň.
Pokiaľ sa Vám po zapnutí podarí FTP  pripojenie ku VU+ tak zmažte priečinok so skinom ktorý ste inšttalovali(ktorý Vám zhodil systém). Hľadajte v zložke usr/share/ .. Po vymazaní by mal VU+ nabehnúť z default skinom.
Ak Vám to nepôjde tak jedine prefleshovať prijímač týmto spôsobom:

Postup nahratia E2 do VU+Solo4k:

  1. Na naformátovany USB kľúč formátom fat32 nakopírujte zložku vuplus ktorá obsahuje podzložku solo4k a v nej inštalačné súbory enigmy.
  2. Vypnite satelitný prijímač  VU+SOLO 4k zadným vypínačom.
  3. Zasuňte USB kľúč z enigmou do USB portu prijímača ( ostatné porty USB musia ostať voľné!).
  4. Zapnite prijímač zadným vypínačom satelitného prijímača
  5. Po zapnutí prijímač kontroluje USB porty, nájde na USB kľúči inštalačné súbory enigmy zobrazí na display oznámenie „UPDATE! Press Power“, kde píše že detekoval na USB enigmu2 a pre jej inštaláciu máte stlačiť tlačidlo Power ktoré je umiestnené pod pravou odklopnou časťou predného panela. Pokiaľ tlačidlo nestlačite do cca 5sekúnd tak prijímač začne bootovať enigmu, ktorú máte v prijímači, takže musíte do cca 5tich sekund od detekovania stlačiť a pustiť tlačidlo Power . Následne sa spustí inštalácia enigmy.
  6. Inštaláciu neprerušujte! Inštalácia trvá cca 2 minúty po nainštalovaní sa Vám sám Vám na displeji zobrazí hláška „Complete„.
  7. Prijímač vypnite zadným vypínačom , odpojte USB kľúč a prijímač zapnite zadným vypínačom.

Pokiaľ Vám nenačíta USB tak použite iný USB naformátovaný na FAT32!