Pri ukončovaní nahrávania krúti sa koliesko na ľavej strane obrazovky, nefunguje ovládač a je nutnosť vypnutia prijímača

poradńa

VU+DUO2
Pri ukončovaní nahrávania krúti sa koliesko na ľavej strane obrazovky, nefunguje ovládač a je nutnosť vypnutia prijímača. Po zapnutí je všetko funguje a nahrávka je taktiež v poriadku. Táto situácia sa opakuje a riešením je preinštalovanie zo zálohy. Niekedy aj vymazaním nahratých programov v časovači, ale to je len náhodné.

Dobrý deň.

Skúste nahrávanie na iné pamäťové médium a inicializujte ho v prijímači to Vám pamäťové médium naformátuje na EXT3 formát.

Prípadne inicializujte a preformátujte Váše súčasné pamäťové médium v prijímači na EXT3. Môže Vám to spôsobovať aj nejaký doinštalovaný plugin vtedy pomôže aj reinštalácia OS Enigma2.

Ako nastaviť nahrávanie na linuxovom prijímači s OS Enigma2