Potreboval by som postup nahratia softu cez USB VU+ Solo se v2

poradńa

Potreboval by som postup nahratia softu cez USB VU+ Solo se v2

Dobrý deň.

Postup inštalácie Enigmy do VU+SoloSE a VU+SoloSE v2:

1. Na naformátovaný USB kľúč formátom FAT32 nakopírujte zložku vuplus, ktorá musí osahovať druhú podzložku solose a v nej umiestnené inštalačné súbory enigmy2. 

2.Vypnite prijímač zadným vypínačom. 

3.Zasuňte USB kľúč s enigmou do USB portu prijímača (ostatné USB porty musia byť pri flashovaní prázdne !).

4.Zapnite prijímač zadným vypínačom. 

5.Po zapnutí prijímač začne sám fleshovať novú enigmu z USB kľúča.

6.Počas inštalácie enigmy sa LED dióda na prednom paneli opakovane, pomaly, plynulo rozsvecuje a zhasína.

7.Po ukončení inštalácie LED dióda ostane krátky čas svietiť a následne začne rýchlejšie blikať čo znamená ukončenie inštalácie. 

8.Prijímač vypnite zadným vypínačom.

9.Odpojte USB kľúč z USB portu prijímača.

10.Po zapnutí prijímača zadným vypínačom Vám začne bootovať nová enigma

Inštaláciu neprerušujte ! Inštalácia trvá cca 2-3 minúty.

Upozornenie: Ak chcete nahrať do prijímača vytvorenú zálohu,tak treba do priečinka so zalohou nakopírovať súbor force.update (ak tento súbor nebude v zložke vuplus/solose/ tak sa nespustí inštalácia ), ktorý si stiahnete z original image E2 VU+SOLO SE napr . TU.