Nachadza sa v image Openpli 7.2 funkcia FCC?

poradńa

Nachadza sa v image Openpli 7.2 funkcia FCC?

vu+uno4kse
Nachadza sa v image Openpli 7.2 funkcia FCC?

Dobrý deň.

Funkcia rýchleho prepínania nie je v OpenPLI ani v Open ATV. FCC je iba vo VTI enigme.