Můj Vu+ Duo2 po letech nečinnosti (strímoval jsem O2) dělá mrtvého brouka

poradńa

Vu DUO2
Můj Vu po letech nečinnosti (strímoval jsem O2) dělá mrtvého brouka. Vůbec nic se nerosvítí, TV ho nepoznává.

Dobrý deň.

Môžete skúsiť nafleshovať cez USB tento čistý image OS Enigma2 postupom nižšie:

1. Na naformátovaný USB kľúč formátom FAT32 nakopírujte zložku vuplus ktorá musí osahovať druhú podzložku duo2 a v nej umiestnené inštalačné súbory enigmy2.

2.Vypnite prijímač zadným vypínačom.

3.Zasuňte USB kľúč s enigmou do USB portu prijímača (ostatné USB porty musia byť pri flashovaní prázdne!).

4.Zapnite prijímač zadným vypínačom.

5.Po zapnutí prijímač prehľadá USB porty a zobrazí hlášku onájdení image enigmy. Následne stlačte tlačidlo power, ktoré sa nachádza pod odklopnými dvierkami na pravej strane predného panela. 

6.Priebeh inštalácie sa zobrazuje na displeji prijímača.

7.Po ukončení inštalácie sa zobrazí na displeji oznam o ukončení inštalácie.

8.Prijímač vypnite zadným vypínačom.

9.Odpojte USB kľúč z USB portu prijímača.

10.Po zapnutí prijímača zadným vypínačom Vám začne bootovať nová enigma.

Inštaláciu neprerušujte! Flashovanie zálohy trvá iba cca 3-4 min.

Pokiaľ sa prijímač nespustí na fleshovanie , tak jedine elektroservis vo Vašom okolí, alebo servis TU.