Jak se obnoví přístroj do zakoupeného nového stavu?

poradńa

Vu+ 4k DUO SE
Jak se obnoví přístroj do zakoupeného nového stavu, když jim měl nainstalovanou image VTi?
Při zapnutí v menu :tovární nastavení VTi image stále zůstává.
Kde se stáhne čistá imabe Eningma2 a jak se nainstaluje ?

 

Dobrý deň.

Obnovenie prijímača do výrovných nastavení prevediete v Menu / Nastavenie / Systém / Továrenske nastavenia.

Vymazené budú všetky nastavenia prijímača+ zoznam programov+picony.

Pluginy, doinštalované skiny a softcamy zostanú nainštalované (tie sa resetom nevymažú, vymažú sa iba nastavenia pluginov a skinov na defaultné) Nastavenia softcamov zostanú zachované.

Enigma Vám zostáva tá ktorú ste si nainštaloval naposledy ,teda vo Vašom prípade VTI.

Pokiaľ chcete čistú inštaláciu enigmy, tak musíte si nainštalovať čistú originál verziu enigmy VU+, alebo inú od niekttorého z vývojárov (OpenATV, VTI, OpenPLI a pod.)

Originál VU+(ako je default v prijímači pri kúpe) image stiahnete TU.

OpenATV enigmu nájdete TU.

VTI enigmu nájdete TU.

Postup inštalácie :

Stiahnutý zip. súbor s imagom enigma2 pre VU+ musíte rozpakovať winrarom, alebo winzipom a postupujte podľa návodu nižšie.

  1. Na naformátovany USB kľúč formátom fat32 nakopírujte zložku vuplus , ktorá obsahuje podzložku duo4kse a v nej inštalačné súbory enigmy.
  2. Vypnite satelitný prijímač  VU+ zadným vypínačom.
  3. Zasuňte USB kľúč z enigmou do USB portu prijímača ( ostatné porty USB musia ostať voľné!).
  4. Zapnite prijímač zadným vypínačom satelitného prijímača
  5. Po zapnutí prijímač kontroluje USB porty, nájde na USB kľúči inštalačné súbory enigmy zobrazí na display oznámenie „Update! Press Power“, kde píše že detekoval na USB enigmu2 a pre jej inštaláciu máte stlačiť dotykové tlačidlo Power na prednom paneli. Pokiaľ tlačidlo nestlačite do cca 5sekúnd tak prijímač začne bootovať enigmu, ktorú máte v prijímači, takže musíte do cca 5tich sekund od detekovania stlačiť a pustiť dotykové tlačidlo Power na prednom paneli prijímača. Následne sa spustí inštalácia enigmy.
  6. Inštaláciu neprerušujte! Inštalácia trvá cca 4 minúty po dokončení inštalácie sa zobrazí na LCD displeji VU+ nápis UPDATE COMPLETE!.
  7. Prijímač sa sám reštartuje a nabootuje s novou enigmou.