Ako môžem prepísať názov uloženého filmu?

poradńa

zero 4k
Ako môžem prepísať názov uloženého filmu? Film sa nahral s názvom podľa TV programu, ale vysielali iný film.

Dobrý deň.

1.Otvorte zoznam nahrávok, nadídite na film ktorý chcete premenovať a stlačte tlačidlo menu na diaľkovom ovládači.

2. Cca18 ta položka od hora v danom menu je voľba „Rename selected  movie(s)„,ktorú potvrdíte tlačidlom OK.3.V otvorenom okne premenujete pomocou virtuálnej klávesnice názov a  uložíte  ho  zeleným  tlačidlom  na DO.