Vu zero 4k :Nejde nahrať image

Nezaradené

Vu zero 4k
Nejde nahrať image

Dobrý deň.

Pokiaľ nahrávate čistý image, tak postup nižšie musí fungovať, ak však nahrávate zálohu E2, tak skontrolujte či máte v priečinku vuplus/zero4k/ súbor s názvom force.update pretože tento spustí inštaláciu po štarte boxu a myslím že VTI pri zálohovaní nevytvorí tento súbor. Súbor získate ak stiahnete nejakú čistú enigmu  pre Vu+ ZERO 4K napr.TU.

Pri nahrávaní image musíte dodržať tento postup:

Postup inštalácie enigmy  VU+Zero 4K:

1. Na naformátovaný USB kľúč formátom FAT32 nakopírujte zložku vuplus, ktorá musí osahovať druhú podzložku zero4k a v nej umiestnené inštalačné súbory enigmy2. 

2.Vypnite prijímač zadným vypínačom. 

3.Zasuňte USB kľúč s enigmou do USB portu prijímača (ostatné USB porty musia byť pri flashovaní prázdne !).

4.Zapnite prijímač zadným vypínačom. 

5.Po zapnutí prijímač začne sám fleshovať novú enigmu z USB kľúča.

6.Počas inštalácie enigmy sa LED dióda na prednom paneli opakovane, pomaly, plynulo rozsvecuje a zhasína.

7.Po ukončení inštalácie LED dióda ostane krátky čas svietiť a následne začne rýchlejšie blikať čo znamená ukončenie inštalácie. 

8.Prijímač vypnite zadným vypínačom.

9.Odpojte USB kľúč z USB portu prijímača.

10.Po zapnutí prijímača zadným vypínačom Vám začne bootovať nová enigma.

Inštaláciu neprerušujte ! Inštalácia trvá cca 4-5 minút.