Vo vti 15 sa mi testovacie obrazce nezobrazujú aj keď som nainštaloval video tube

poradńa

Vu uno 4kse
Dobrý deň vo vti 15 sa mi testovacie obrazce nezobrazujú aj keď som nainštaloval video tube ,len jas,kontrast.

Dobrý deň.

To už je záležitosť tvorcov enigmy VTI aký plugin vieotune majú vo svojom feede.

Jediná možnosť je potom to skúsiť v enigme OpenATV.

Urobte si FULL backup zálohu enigmy VTI týmto postupom.

Potom si nainštalujte enigmu OpenATV týmto postupom.

Postup nahratia E2 VU+UNO 4K SE:

1. Na naformátovaný USB kľúč formátom FAT32 nakopírujte zložku vuplus, ktorá musí osahovať druhú podzložku uno4kse a v nej umiestnené inštalačné súbory enigmy2. 

2.Vypnite prijímač zadným vypínačom. 

3.Zasuňte USB kľúč s enigmou do USB portu prijímača ostatné USB porty musia byť pri flashovaní prázdne !

4.Zapnite prijímač zadným vypínačom. 

5.Po zapnutí prijímač prehľadá USB kľúč a na displeji vyhodí hlášku o možnom update, ktorý potvrdíte krátkym stlačením dotykového tlačidla na prednom paneli.

6.Počas inštalácie enigmy sa zobrazujú informácie o priebehu na prednom displeji.

7.Po ukončení inštalácie je na prednom displeji hláška Complete a prijímač sa sám reštartuje a nabootuje s novou enigmou. 

 

V enigme si vyskúšajte čo potrebujete s monoskopom a potom nainštalujte rovnakým postupom späť Vami vytvorenú zálohu VTI.