Prosím o návod ako stiahnuť a nainštalovať VTI

poradńa

Prosím o návod ako stiahnuť a nainštalovať VTI

VU+Uno4kSE
 Zakúpil som VU+uno4kSE a je tam nainštalovaný Open-li. Prosím o návod ako stiahnuť a nainštalovať VTI, na ktorý som zvyknutý.
Ďakujem, ms

Dobrý deň.

Čistú enigmu VTI stiahnete TU.

Postup update je nasledovný:

Postup nahratia E2 VU+UNO 4k SE:

1. Na naformátovaný USB kľúč formátom FAT32 nakopírujte zložku vuplus, ktorá musí osahovať druhú podzložku uno4kse a v nej umiestnené inštalačné súbory enigmy2. 

2.Vypnite prijímač zadným vypínačom. 

3.Zasuňte USB kľúč s enigmou do USB portu prijímača ostatné USB porty musia byť pri flashovaní prázdne !

4.Zapnite prijímač zadným vypínačom. 

5.Po zapnutí prijímač prehľadá USB kľúčik a na displeji vyhodí hlášku o možnom update, ktorý potvrdíte krátkym stlačením napájacieho tlačidla na prednom panely.

6.Počas inštalácie enigmy sa zobrazujú informácie o priebehu na prednom displeji.

7.Po ukončení inštalácie je na prednom displeji hláška Complete. 

8.Prijímač vypnite zadným vypínačom.

9.Odpojte USB kľúč z USB portu prijímača.

10.Po zapnutí prijímača zadným vypínačom Vám začne bootovať nová enigma.

Inštaláciu neprerušujte ! Inštalácia trvá cca 2-3 minúty