Prístroj VU+solo2 prestal fungovať

poradńa

Prístroj VU+solo2 prestal fungovať

Vu+ Solo 2
Prístroj prestal fungovať, pri zapnutí sa zobrazí len úvodný obrázok so ženskou tvárou a na displeji svieti iba VU+ SOLO 2 .Ďalej nič, nereaguje na diaľkový ovládač, nič sa nedeje. Viete mi povedať, prečo? Ďakujem.

Dobrý deň.

Zrútenie systému môže spôsosbiť inštalácia nekompatibilného doplnku pluginu /skinu no niekedy stačí výpadok elektriky a stane sa to čo sa stalo Vám)pokiaľ sa však nejedná o HW chybu.

Jedinériešenie je preinštalovať systém enigma2 zálohou enigmy. Pokiaľ zálohu nemáte tak si ju vyžiadajte u svojho predajcu. (ak ste prijímač zakúpili v ELLANO.SK požiadajte o bezplatné zaslanie zálohy emailom na info@ellano.sk kde musíte uviesť č. faktúry).

Pokiaľ nie ste naším zákazníkom tak si môžete nakonfigurovanú enigmu pre solo2 u nás zakúpiť. Pred tým však skúste nainštalovať čistú enigmu aby ste vylúčili HW chybu prijímača.

Postup inštalácie Enigmy do VU+Solo2:

  1. Na naformátovany USB kľúč formátom fat32 nakopírujte zložku vuplus ktorá obsahuje podzložku solo2 a v nej inštalačné súbory enigmy.
  2. Vypnite satelitný prijímač  VU+ zadným vypínačom.
  3. Zasuňte USB kľúč z enigmou do USB portu prijímača ( ostatné porty USB musia ostať voľné!).
  4. Zapnite prijímač zadným vypínačom satelitného prijímača
  5. Po zapnutí prijímač kontroluje USB porty, nájde na USB kľúči inštalačné súbory enigmy zobrazí na display oznámenie, kde píše že detekoval na USB enigmu2 a pre jej inštaláciu máte stlačiť dotykové tlačidlo Power na prednom paneli. Pokiaľ tlačidlo nestlačite do cca 5sekúnd tak prijímač začne bootovať enigmu, ktorú máte v prijímači, takže musíte do cca 5tich sekund od detekovania stlačiť a pustiť dotykové tlačidlo Power na prednom paneli prijímača. Následne sa spustí inštalácia enigmy.
  6.  Inštaláciu neprerušujte! Inštalácia trvá cca 2 minúty.
  7. Po dokončení inštalácie sa na displeji VU+SOLO2 zobrazí nápis Completed . Následne sa prijímačautomaticky reštartuje a nabootuje s novou enigmou