Pripojený USB kľuč sa premapuje na inú cestu

poradńa

Pripojený USB kľuč sa premapuje na inú cestu

Občas po reštarte boxu sa stane, že pripojený USB kľuč sa premapuje na inú cestu … z media/usb na media/sda1 a potom nečíta picony a nefunguje timeshift. Prečo sa to deje, usb je 64GB.

 

Dobrá deň.

Môže sa jednať o bug (chybu ) danej enigmy. Ak nemáte interný HDD tak skúste USB kľúč mountnúť do media/HDD. Ak  nepomôže  použite inú verziu enigmy ..