Nová funkcia pre VU+ 4k prijímače – Quad PIP

novinky

Nová funkcia pre VU+ 4k prijímače – Quad PIP

Pre modely prijímačov  VU+ 4k vyšla nová funkcia s názvom Quad PIP.

Jedná sa o 4 obrazy programov na jednej obrazovke vo forme mozaiky. Funkcia je dostupná v najnovšej verzii enigmy . Zobrazenie funkcie je znázornené vo videu nižšie.