Niekedy pomalé prepínanie naskočí obraz potom zmizne

poradńa

VU Zero 4 k
Niekedy pomalé prepínanie naskočí obraz potom zmizne ostane čierna obrazovka a o chvíľku šlape ďalej.

 

Dobrý deň,

Môže to spôsobovať nejaký nainštalovaný plugin , alebo zle nastavený softcam prípadne problém so satelitným signálom.

Kontaktujte Vášho predajcu, vyžiadajte si zálohu enigmy pre VU+ZERO 4K a nahrajte ju do prijímača.