Nezobrazujú sa mi pri jednotlivých programoch picony

poradńa

Nezobrazujú sa mi pri jednotlivých programoch picony

VU+Uno-SE-4K
 Chcem Vás poprosiť o radu.Nezobrazujú sa mi pri jednotlivých programoch picony.Pri zakúpení prístroja
sa zobrazovali,no pri náhlom výpadku prúdu sa niekam podeli.Ako to napraviť,nastaviť? Ďakujem. J.K.

Dobrý deň.

Ak sa Vám nezobrazujú iba niektoré picony je možné že sa jedná o nové preladené programy pre ktoré nemáte v prijímači picony.

Najjednoduchšie je stiahnúť picony v skine hdglass.

Prečítajte si náš článok o HDGlass.

Taktiež si prečítajte článok o piconách.