Můžu nahrát do složky boot více boot log?

poradńa

 Můžu nahrát do složky boot více boot log?

V+Uno4kse
Můžu nahrát do složky boot více boot log, přepisují se nebo zůstanou všechny ve složce?
Díky
Dobrý deň.
Štandardne sa používa iba jeden súbor s bootlogom ktorý musímať názov bootlogo.mvi .
Ak nahráte ďalší takýto súbor tak Vám prepíše pôvodný.
Avšak niektoré enigmy ako VTI používajú počas štartu alebo reštartu viac bootlog tie však majú iný názov napr. bootlogo_wait.mvi. tieto sa zobrazujú iba pri niektorých procesoch enigmy ako reštart a pod.  Vtedy stačí názov vytvoreného bootloga bootlogo.mvi premenovať na iný typ boodloga (ktorý sa zobrazuje v priečinku s bootlogom v usr/share/vuplus_bootlogo).