Ako vypnúť natáčanie v prístroji?

poradńa

VU+ UNO 4K SE
Ako vypnúť natáčanie v prístroji. Pri výpadku elek. energie sa otáča na 19,2 st. Robí to svokrovcom problém.
Ďakujem.

Dobrý deň.

Natočte si parabolu motorom ktorú chcete používať a potom nastavte tuner na jednu družicu ktorú používate a motor sa nebude otáčať.