Ako vymažem frekvencie vo vti15?

poradńa

Vu uno 4kse
Dobrý deň,ako vymažem frekvencie vo vti15

Dobrý deň.

Vymazanie frekvencii z menu prijímača nie je možný.

Jediná možnosť je vygenerovať si aktuálny satelites.xml súbor ktorý obsahuje frekvecie TP vybraných družíc a nahradiť(nakopírovaním) cez FTP pripojenie pôvodný súbor satelites.xml ktorý sa nachádza v adresári prijímača VU+ /etc/tuxbox/ .

Ako vygenerovať súbor satelites xml nájdete tu.