Ako správne nastaviť nahrávaciu cestu aj cestu pre timeshift do NAS?

poradńa

Ako správne nastaviť nahrávaciu cestu aj cestu pre timeshift do NAS?

VU+ DUO 4K
Nefunguje nastavenie nahrávacej cesty na NAS (OpenATV 6.3 a 6.4) – VU+ DUO 4K

Cieľ je pripojiť sa na NAS Synology tak, aby sa nahrávanie obsahu ukladalo na NAS a tiež aby sa aj timeshift ukladal na NAS.
Samozrejme v NAS je vytvorený užívateľ (napr. JozkoMrkvicka), ktorému boli pridelené práva na čítanie a zápis do konkrétnej zložky (napr. VUN). Sieť je 1 Gbps (GLAN).
V NAS je povolená služba SMB, konkrétne:
– maximálny protokol SMB: SMB2 a Large MTU (prípadne SMB3)
– minimálny protokol SMB: SMB2 a Large MTU

NAS (napr. statická IP 192.168.22.9) používa súborový systém Btrfs a dva disky sú v poli SHR (Synology Hybrid RAID) s ochranou dát.

Mount sa podarí s tým, že Mounts editor je nastavený takto (príklad):
Mount using: AUTOFS (mount as needed)
Active: zapnúť
Local share name: NAS1
Mount type: CIFS share
Server IP: 192.168.22.9
Server share: VUN
Use as HDD replacement: áno
Mount options: rw, utf8, vers=1.0
Username: JozkoMrkvicka
Password: 123

Po mountnutí nastávajú problémy pri nastavení predvoleného umiestnenia filmov. Všetky predchádzajúce návody (návody z minulých rokov) sú neúčinné, nakoľko zložka net v /media/hdd neexistuje (vlastne ani nemôže). Namiesto nej je potrebné hľadať zložku autofs. Tá sa nachádza v zložke media. Keď ako nahrávaciu cestu nastavím /media/autofs/NAS1/ zobrazí sa nasledujúca chyba: „Do priečinka /media/autofs/NAS1/ sa nedá zapisovať. Vyberte taký priečinok, do ktorého sa dá zapisovať.“

Ako správne nastaviť nahrávaciu cestu aj cestu pre timeshift? Kde je problém? Prečo sa nedá nahrávať na NAS? Ak vo windows 10 nastavím túto sieťovú zložku, tak cez Windows sa do nej zapisovať dá. Prosím o podrobný návod, ako správne nastaviť nahrávanie a timeshift tak, aby sa to ukladalo na NAS. Ďakujem.

Dobrý deň.

Pre prehrávanie musíte mať v NAS disku pocvolené zdielanie CIFS. Všetky staré pripojenia na sieťový disk v prijímači deaktiovujte a vymažte(ideálnea by bola čistá inštalácia enigmy.

Na NAS disku si vytvorte priečinok movie (pre nahrávanie) a priečinok timeshift (pre timeshift).

Potom dáte v prijímači vyhľadať sieť a nájde Vám dané piripojenia. Tieto mountnete a v nastaveniach nahrávania nastavíte cesty mpre timeshift a nahravanie na moutnutý NAS.

Skúste najskôr pripojenie bez prihlasovania(teda vytvorte pripojenie SAMBA bez nutnosti zadania loginu).

Návod na mout a nastavenie nahravania z NAS.

PC to Vu+ přes FTP