Ako sa nainštaluje externý hdd disk?

poradńa

VU+ UNO 4K SE
Dobrý deň
ako sa nainštaluje externý hdd disk

Dobrý deň.

Postup záleží podľa toho akú máte enigmu OpenATV, VTI ….?

USB HDDD môžete mať naformátovaný formátom NTFS, aby ste ho mohli pripojiť aj k PC a iným zariadeniam. AK by ste mali formát FAT32 tak bude nahrávky deliť na 4GB súbory.

Ako prvé však pripojíte USB HDDD do USB portu prijímača VU+.

Potom musíte moutnúť (pripojiť softvérovo ) ku priečinku media/hdd/.

V enigme OpenATV to urobíte nasledovne:

1.Stlačte modré tlačidlo na diaľkovom ovládaní (DO)(tým sa Vám zobrazí rýchle menu.

2.Šipkou dole prejdite na položku Pripojenie a následne šípkou doprava prejdite na položku Správca zariadení, ktorú potvrdíte tlačidlom OK .

3.Tam sa Vám zobrazí VAše pripojené zariadenie USB. AK je moutnuté do media/hdd/ tak nemusíte nastavovať nič(máte to nastavené).

Pokiaľ je moutnutý inde napr. žiadne,media/usb, media/sdb1 a pod tak stlačte žlté tlačidlo (odpojiť) a následne stlačte červené tlačidlo (použiť ako HDD)

Postup v enigme VTI je podobný no menu je rozdielné:

1.Stlačte modré tlačidlo na diaľkovom ovládaní (DO)(tým sa Vám zobrazí VTI menu a prejdite na položku VTI-Systémové nástroje a potvrďte ju tlačidlom OK.

 

2. Tlačidlom OK potvrďte položku Správca zariadení.

Tam sa Vám zobrazí Vaše pripojené USB zariadenie, nadídete naň a stlačíte tlačidlo OK.

Pokiaľ nemáte moutnutý HDD v media/HDD stlačte zelené tlačidlo odpojiť a následne ho dajte pripojiť do media/hdd.